ปิดโฆษณา
สอบถามโปรแกรมทัวร์
ที่สำนักงานใกล้บ้าน
กรุงเทพฯ 02-5381811
เชียงราย 053-712884
เชียงใหม่ 053-272338


ปิดโฆษณา
เชียงตุง เมืองลา 2 คืน 3 วัน

[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ZabYo.com

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียนบริษัททัวร์ | เข้าสู่ระบบ Username : Password :
ทัวร์พม่า | รับจัดทัวร์พม่า คาราวานโดย พี.บี.ทราเวล เอเจนซี่ เซนเตอร์
โปรแกรมทัวร์พม่า

      มาทำความรู้จักกับพม่ากันก่อน??
      พม่า หรือ เมียนมาร์ ( Myanmar ) มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ( Republic of the Union of Myanmar) เป็นรัฐเอกราชในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย หนึ่งในสามของพรมแดนพม่าที่มีความยาว 1,930 กิโลเมตรเป็นแนวชายฝั่งตามอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน ด้วย พื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร ประเทศพม่าเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พม่ายังเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 24 ของโลก โดยมีประชากรกว่า 60.28 ล้านคน นับแต่ได้รับเอกราชใน พ.ศ. 2491 ประเทศพม่าเผชิญกับหนึ่งในสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อที่สุดท่ามกลางกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่มากมาย ซึ่งยังแก้ ไม่ตก ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 ถึง 2554 ประเทศพม่าอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร คณะผู้ยึดอำนาจการปกครองถูกยุบอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2554 หลังการเลือกตั้งทั่วไปใน พ.ศ. 2553 และมีการตั้งรัฐบาลพลเรือนในนามแทน แต่ทหารยังมีอิทธิพลอยู่มาก
      ประเทศพม่าอุดมไปด้วยทรัพยากร แต่เศรษฐกิจพม่าเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจด้อยพัฒนาที่สุดในโลก จีดีพีของพม่าอยู่ที่ 42,953 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ และเติบโตด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2.9 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำสุดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดาและอีก หลายประเทศได้กำหนดการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อพม่า ระบบสาธารณสุขของ พม่าเป็นหนึ่งในระบบสาธารณสุขที่เลวที่สุดในโลก องค์การอนามัยโลกจัด อันดับพม่าไว้อันดับที่ 190 ซึ่งเป็นอันดับสุดท้าย สหประชาชาติและอีกหลายองค์การได้รายงานการละเมิดสิทธิ มนุษยชนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบในพม่า รวมทั้งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การข่มขืนเป็นระบบ แรงงานเด็ก ทาส การค้ามนุษย์ และการขาดเสรีภาพในการพูด ในช่วงปีหลัง พม่าและผู้นำทหาร ได้ผ่อนปรนต่อนักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยและกำลังพัฒนาความสัมพันธ์อย่างช้า ๆ กับมหาอำนาจและสหประชาชาติ

ตารางซีรี่เส้นทางพม่ากับ P.B.TRAVEL AGENCY CENTER ออกจากกรุงเทพฯ และ เชียงใหม่
โปรแกรม
Airline
Pax
ราคาเริ่มต้น
วันเดินทาง
เชียงใหม่ - ย่างกุ้ง - หงสา - อินแขวน 2 คืน 3วัน
PG
21
17,900.-
10-12 ส.ค. / 16-18 ก.ย. / 17-19 ต.ค. /
18-20 พ.ย. / 19-21 ธ.ค.
เชียงใหม่ - ย่างกุ้ง - หงสา - อินแขวน 3 คืน 4 วัน
W9
21
18,900.-
23-26 ก.ค./20-23 ส.ค./10-13/24-27 ก.ย. /
22-25 ต.ค./19-22 พ.ย./31 ธ.ค.- 3 ม.ค.
เชียงใหม่ - มัณฑะเลย์ - โมนยวา - พุกาม 3 คืน 4 วัน
PG
21
21,500.-
6-9 ส.ค. / 17-20 ก.ย. / 15-18 ต.ค. /
19-22 พ.ย. / 17-20 ธ.ค.
เชียงใหม่ - มัณฑะเลย์ - โมนยวา -พินอูลวิน - สีป้อ 4 คืน 5 วัน
PG
21
23,500.-
16-20 ส.ค. / 20-24 ก.ย. / 18-22 ต.ค. /
15-19 พ.ย. /20-24 ธ.ค.
เชียงใหม่ - ย่างกุ้ง - พุกาม - มัณฑะเลย์ 3 คืน 4 วัน
PG
21
24,500.-
22-25 ส.ค. / 19-22 ก.ย. / 17-20 ต.ค. /
21-24 พ.ย.
กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - หงสา - อินแขวน 2 คืน 3 วัน
PG
21
17,900.-
29-31 ส.ค. / 11-13 / 25-27 ก.ย. /
9-11 ต.ค. / 7-9 /27-29 พ.ย.
กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - โมนยวา - พุกาม 3 คืน 4 วัน
PG
21
22,900.-
27-30 ส.ค./ 3-6 /18-21 ก.ย. /
8-11 ต.ค. / 5-8 / 26-29 พ.ย.
กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - โมนยวา - พินอูลวิน - สีป้อ 4 คืน 5 วัน
PG
21
24,900.-
26-30 ส.ค. / 2-6/17-21 ก.ย. /
7-11 ต.ค. / 23-27 ต.ค. / 4-8/26-30 พ.ย.
กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - พุกาม - มัณฑะเลย์ 3 คืน 4 วัน
PG
21
24,900.-
15-18 ส.ค. / 18-21 ก.ย. / 9-12 ต.ค. /
27-30 พ.ย.
การันตี ออกเดินทาง 10 คนขึ้นไป ในราคาเดิม แต่ไม่มีหัวหน้าทัวร์ ถ้าครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ให้ 1 คน / ตัดกรุ๊ปได้เลยครับ

  โปรแกรมทัวร์พม่า ราคาประหยัด คุณภาพมาตรฐาน...
Untitled Document
 RR-004 ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน 2 วัน
   โปรแกรมเข้า ออก ย่างกุ้ง
 RR-002 ย่างกุ้ง - สิเรียม - ย่างกุ้ง 1 คืน 2 วัน
   โปรแกรมเข้า ออก ย่างกุ้ง
 RR-001 ย่างกุ้ง 1 คืน 2 วัน
   โปรแกรมเข้า ออก ย่างกุ้ง
  MM-301 มัณฑะเลย์ - มินกุน - สกายน์ - อังวะ 2 คืน 3 วัน
   โปรแกรม เข้า ออก มัณฑะเลย์
 MM-302 มัณฑะเลย์ ทะเลสาบอินเล 2 คืน 3 วัน
   โปรแกรม เข้า ออก มัณฑะเลย์
  ท่าขี้เหล็ก - ตองยี - ทะเลสาบอินเล
   โปรแกรมเข้า ออก ท่าขี้เหล็ก
 RR-006 ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน 2 คืน 3 วัน
   โปรแกรมเข้า ออก ย่างกุ้ง
 RR-003 ย่างกุ้ง - สิเรียม 2 คืน 3 วัน
   โปรแกรมเข้า ออก ย่างกุ้ง
 RR-005 ย่างกุ้ง - หงสาวดี - 2 คืน 3 วัน
   โปรแกรมเข้า ออก ย่างกุ้ง
 เชียงตุง เมืองลา 2 คืน 3 วัน
   โปรแกรมเข้า ออก ท่าขี้เหล็ก
Untitled Document
 RR-011-3 ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน - อินเล 3 คืน 4 วัน
   โปรแกรมเข้า ออก ย่างกุ้ง
 RR-011-2 ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน - พุกาม 3 คืน 4 วัน
   โปรแกรมเข้า ออก ย่างกุ้ง
 RR-011-1 ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน - มัณฑะเลย์ 3 คืน 4 วัน
   โปรแกรมเข้า ออก ย่างกุ้ง
 RR-008 ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน - สิเรียม 3 คืน 4 วัน
   โปรแกรมเข้า ออก ย่างกุ้ง
 MM-308 มัณฑะเลย์ อินเล 3 คืน 4 วัน ทางรถ
   โปรแกรมเข้า ออก ท่าขี้เหล็ก
 MM-307 มัณฑะเลย์ พุกาม 3 คืน 4 วัน ทางรถ
   โปรแกรม เข้า ออก มัณฑะเลย์
 MM-304 มัณฑะเลย์ มินกุน สกายน์ อังวะ พุกาม 3 คืน 4 วัน
   โปรแกรม เข้า ออก มัณฑะเลย์
 MM-303 มัณฑะเลย์ อินเล พุกาม 3 คืน 4 วัน
   โปรแกรม เข้า ออก มัณฑะเลย์
 RM-203 ย่างกุ้ง -อินเล - มัณฑะเลย์ 3N4D
   โปรแกรมเข้าย่างกุ้ง ออกมัณฑะเลย์
 RM-202 ย่างกุ้ง - พุกาม - มัณฑะเลย์ 3N4D
   โปรแกรมเข้าย่างกุ้ง ออกมัณฑะเลย์

สถานที่ท่องเที่ยวพม่า


Untitled Document
 MM-305 มัณฑะเลย์ มินกุน สกายน์ อังวะ พุกาม อินเล 4 คืน 5 วัน
   โปรแกรม เข้า ออก มัณฑะเลย์
 RR-012 ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน - พุกาม - มัณฑะเลย์ 4 คืน 5 วัน
   โปรแกรมเข้า ออก ย่างกุ้ง
 RR-011 ย่างกุ้ง - พุกาม - มัณฑะเลย์- อินเล 4 คืน 5 วัน
   โปรแกรมเข้า ออก ย่างกุ้ง
 RR-010 ย่างกุ้ง(2) - พุกาม - มัณฑะเลย์ 4 คืน 5 วัน
   โปรแกรมเข้า ออก ย่างกุ้ง
 MM-305 มัณฑะเลย์ มินกุน สกายน์ อังวะ พุกาม อินเล 4 คืน 5 วัน
   โปรแกรม เข้า ออก มัณฑะเลย์
 RM-201-1 ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน - มัณฑะเลย์ 4N5D
   โปรแกรมเข้าย่างกุ้ง ออกมัณฑะเลย์
 RM-204 ย่างกุ้ง - พุกาม - มัณฑะเลย์ มินกุน สกายน์ อังวะ 4N5D
   โปรแกรมเข้าย่างกุ้ง ออกมัณฑะเลย์
 RM-205 ย่างกุ้ง - พุกาม -อินเล - มัณฑะเลย์ 4N5D
   โปรแกรมเข้าย่างกุ้ง ออกมัณฑะเลย์
 RM-206 ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-พุกาม-มัณฑะเลย์ 4N5D
   โปรแกรมเข้าย่างกุ้ง ออกมัณฑะเลย์
 MM-309 มัณฑะเลย์ เนปิดอว์ พุกาม 4 คืน 5 วัน ทางรถ
   โปรแกรม เข้า ออก มัณฑะเลย์
Untitled Document
 RR-013 ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน - พุกาม - มัณฑะเลย์ 5 คืน 6 วัน
   โปรแกรมเข้า ออก ย่างกุ้ง
 RR-014 ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน - พุกาม - มัณฑะเลย์ - อินเล 5 คืน 6 วัน
   โปรแกรมเข้า ออก ย่างกุ้ง
 RM-206-1-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-พุกาม-มัณฑะเลย์ 5N6D
   โปรแกรมเข้าย่างกุ้ง ออกมัณฑะเลย์
 RM-207 ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน - พุกาม - มัณฑะเลย์ มินกุน สกายน์ อังวะ 5n6d
   โปรแกรมเข้าย่างกุ้ง ออกมัณฑะเลย์
 RM-208 ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน - พุกาม -อินเล - มัณฑะเลย์ 5N6D
   โปรแกรมเข้าย่างกุ้ง ออกมัณฑะเลย์
 MM-306 มัณฑะเลย์ มินกุน สกายน์ อังวะ พุกาม โปปา อินเล 5 คืน 6 วัน
   โปรแกรม เข้า ออก มัณฑะเลย์
 MM-311 เจาะลึก มัณฑะเลย์ โมนยวา พินอูลลวิน สีป้อ สกายน์ มินกุน อังวะ 5n6d
   โปรแกรม เข้า ออก มัณฑะเลย์

Untitled Document
 RR-015 ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน - พุกาม - มัณฑะเลย์ - อินเล - 6 คืน 7 วัน
   โปรแกรมเข้า ออก ย่างกุ้ง
 RM-208-1 ย่างกุ้ง-หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน - พุกาม -อินเล - มัณฑะเลย์ 6N7D
   โปรแกรมเข้าย่างกุ้ง ออกมัณฑะเลย์
 RM-209 ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน - พุกาม - อินเล - มัณฑะเลย์- มินกุน - สกายน์ 6N7D
   โปรแกรมเข้าย่างกุ้ง ออกมัณฑะเลย์
Untitled Document

โรงแรมในพม่า


บริษัท พี.บี.ทราเวล เอเจนซี่ เซนเตอร์ จำกัด ใบอนุญาต ททท. เลขที่ 21/0458
สำนักงานใหญ เชียงราย
811/3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-712884, 053-742844 (Auto) แฟกซ์ 053-742854
สำนักงาน เชียงใหม่ 191/2 ถนนช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร. 053-272338 (Auto) แฟกซ์ 053-272339
สำนักงาน กรุงเทพฯ 171/17 หมูบ้านสินธานีลาดพร้าว 80 ถ.ลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กทม.10100 โทร. 02-5381811 (Auto) แฟกซ์ 02-5382245
Yangon Office 108    52nd Street,Pazuntaung Township, Yangon , Myanmar Tel/Fax : +95-1-293425 , +95-1-291438 , +95-1-9010396-7

ออกแบบ และพัฒนาโดย แสง คำแก้ว @ บริษัท พี.บี.ทราเวล เอเจนซี่ เซนเตอร์ จำกัด